www.Nonpho.go.th
อีเมลล์. saononpho@gmail.com
เบอร์โทร. 045-525992
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
Nonpho Subdistrict Administrative Organization
11 หมู่บ้าน ย่านเกษตรกรรม เลิศล้ำพระปฎิมา การศึกษาพื้นฐาน เจริญการอนามัย ก้าวไกลการก๊ฬา หมู่บ้านประชาศรัธาธรรม

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
มีประโยชน์ต่อประชาชนในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

LINKสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์  หมู่ 1 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ : www.nonpho.go.th
Facebook : อบต.โนนโพธิ์
อีเมล์: saononpho@gmail.com
โทร: 045-525992  แฟกซ์ 045-525993
สายตรง: นายก อบต.โนนโพธิ์ 093-3232850 / 089-9454832
สายตรง: ปลัด อบต.โนนโพธิ์ 089-5845427
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว: 045-525992 และ 045-525995