86   1 สอบถามค่ะ ชำระภาษีที่ดินผ่านทางออนไลน์ได้หรือป่าวค่ะ

????????
1
จ่ายได้ค่ะ ผ่านทาง คิวอาร์โค้ด ของ อบต.โนนโพธิ์ แต่ต้องแจ้ง เลขบัตรประชาชน ชื่อ ที่อยู่ เพื่อให้ทางพนักงานค้นหาข้อมูลและค่าธรรมเนียมให้ค่ะ

แสดงความเห็น


Time: 0.0279s