www.Nonpho.go.th
อีเมลล์. saononpho@gmail.com
เบอร์โทร. 045-525992
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
Nonpho Subdistrict Administrative Organization
11 หมู่บ้าน ย่านเกษตรกรรม เลิศล้ำพระปฎิมา การศึกษาพื้นฐาน เจริญการอนามัย ก้าวไกลการก๊ฬา หมู่บ้านประชาศรัธาธรรม

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
มีประโยชน์ต่อประชาชน

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

24 เมษายน 2566

ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญสมัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 3-17 พฤษภาคม 2566


Download File


  ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญสมัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 3-17 พฤษภาคม 2566