www.Nonpho.go.th
อีเมลล์. saononpho@gmail.com
เบอร์โทร. 045-525992
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
Nonpho Subdistrict Administrative Organization
11 หมู่บ้าน ย่านเกษตรกรรม เลิศล้ำพระปฎิมา การศึกษาพื้นฐาน เจริญการอนามัย ก้าวไกลการก๊ฬา หมู่บ้านประชาศรัธาธรรม

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
มีประโยชน์ต่อประชาชน

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

6 ธันวาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ป้ายกกแดงไปแยกภูจำปา บ้านสองคอน หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 15,000 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา E


Download File